Vil du gerne i kontakt med os?


Lejrledere:

Casper Lundgreen (21 23 42 72)

Christian Bertelsen (29 93 34 35)

Kamilla Hansen (42 99 89 59)

Magnus Buch (40 84 03 02)

Mathias Høgh Titelbech (60 73 72 35)

Mette Pihl Fly (20 13 56 07)

 

Koordinator:

Økonomi: Mathias Høgh Titelbech (60 73 72 35)

Indstillerkontakt: Casper Lundgreen (21 23 42 72) og Magnus Buch (40 84 03 02)

Mail: smiletslejr@urkmail.dk